biopower3

Wady i zalety Biomasy

Do niewątpliwych zalet Biomasy możemy zaliczyć jej potencjalnie dużą dostępność. Dzięki Biomasie pozbywamy się części odpadów takich jak przeterminowana żywności, odpady przemysłowe, ścieki. Co najważniejsze robimy to  sposób względnie czysty – brak emisji CO2 do atmosfery, mniejsza, w stosunku do paliw kopalnych zawartość szkodliwych pierwiastków w efekcie spalania biomasy. Biomasę można spokojnie magazynować i wykorzystać ją w dowolnym momencie, wtedy gdy będzie potrzebna,

Czy Biomasa ma zatem jakieś wady? Do wad możemy zaliczyć jej stosunkowo niewielką gęstość, która nieco utrudnia transport surowca. Wartość energetyczna Biomasy jest mniejsza niż wartość energetyczna paliw kopalnych, a dostęp do niektórych odpadów wykorzystywanych do biomasy uzyskujemy tylko sezonowo.

Nie są to jednak wady które w jakikolwiek sposób mogły zdyskredytować biomasę i spowodować aby w najbliższym czasie zrezygnowano z pozyskiwania energii tą drogą.