Archiwum kategorii: przyklejone

Wady i zalety Biomasy

Do niewątpliwych zalet Biomasy możemy zaliczyć jej potencjalnie dużą dostępność. Dzięki Biomasie pozbywamy się części odpadów takich jak przeterminowana żywności, odpady przemysłowe, ścieki. Co najważniejsze robimy to  sposób względnie czysty – brak emisji CO2 do atmosfery, mniejsza, w stosunku do paliw kopalnych zawartość szkodliwych pierwiastków w efekcie spalania biomasy. Biomasę można spokojnie magazynować i wykorzystać ją w dowolnym momencie, wtedy gdy będzie potrzebna,

Czy Biomasa ma zatem jakieś wady? Do wad możemy zaliczyć jej stosunkowo niewielką gęstość, która nieco utrudnia transport surowca. Wartość energetyczna Biomasy jest mniejsza niż wartość energetyczna paliw kopalnych, a dostęp do niektórych odpadów wykorzystywanych do biomasy uzyskujemy tylko sezonowo.

Nie są to jednak wady które w jakikolwiek sposób mogły zdyskredytować biomasę i spowodować aby w najbliższym czasie zrezygnowano z pozyskiwania energii tą drogą.

Biomasa

Biomasa to różnego rodzaju odpady komunalne i przemysłowe które charakteryzują się tym, że ulegają biodegradacji.

Biomasę można podzielić ze względu na pochodzenie odpadów – fitomasa (pochodzenie roślinne), zoomasa (pochodzenie zwierzęce), plankton (pochodzenie od mikroorganizmów). Inny podział to podział na biomasę konsumentów oraz biomasę producentów.

Energia zgromadzona w biomasie może zostać przekształcona w inne formy energii np. poprzez spalanie, które emituje ciepło.

Dzięki niższej zawartości szkodliwych substancji będących efektem spalania biomasy proces jej spalania uznaje się za mniej negatywny dla środowiska niż ma to miejsce w przypadku spalania paliw pochodzenie kopalnego jak np. węgiel. Przede wszystkim w spalinach pochodzących z biomasy jest zdecydowanie mniej siarki.

Saab BioPower

W terminologii Saab termin BioPower jest oznaczeniem silnika zasilanego przez paliwo mieszane.  Jest to ekologiczny silnik z doskonałymi osiągami.

W związku z pozytywną reakcją rynku na silniki BioPower producent wprowadził silnik do swoich najważniejszych modeli.

Paliwo E85 stosowane do silników BioPower to w 85% bioetanol i w 15% benzyna. Silniki współpracujące z paliwem E85 wykazują się większą mocą maksymalną i wyższym momentem obrotowym w stosunku do analogicznych silników zasilanych w 100% benzyną.

Paliwo E85 charakteryzuje wyższa wartość oktanowa (104) niż benzyna (95). Połączenie turbodoładowania z technologią BioPower stworzyło możliwość zastosowania wyższego stopnia sprężania oraz zwiększenia wyprzedzenia zapłonu w stosunku do silników zasilanych wyłącznie benzyną.