biopower2

Biomasa

Biomasa to różnego rodzaju odpady komunalne i przemysłowe które charakteryzują się tym, że ulegają biodegradacji.

Biomasę można podzielić ze względu na pochodzenie odpadów – fitomasa (pochodzenie roślinne), zoomasa (pochodzenie zwierzęce), plankton (pochodzenie od mikroorganizmów). Inny podział to podział na biomasę konsumentów oraz biomasę producentów.

Energia zgromadzona w biomasie może zostać przekształcona w inne formy energii np. poprzez spalanie, które emituje ciepło.

Dzięki niższej zawartości szkodliwych substancji będących efektem spalania biomasy proces jej spalania uznaje się za mniej negatywny dla środowiska niż ma to miejsce w przypadku spalania paliw pochodzenie kopalnego jak np. węgiel. Przede wszystkim w spalinach pochodzących z biomasy jest zdecydowanie mniej siarki.